Privaatsuspoliitika

Käesolev Privaatsuspoliitika annab ülevaate JK Wood Metal Art internetipoe privaatsuse tavadest, sealhulgas teabe kogumisest, info kasutamisest, Kliendi õigustest seoses andmete kogumise ja kasutamisega.

JK Wood Metal Art jätab endale õiguse vajadusel Privaatsuspoliitikat muuta. JK Wood Metal Art internetipoodi kasutama asudes eeldame, et Klient on Privaatsuspoliitikaga tutvunud ning nõustub sellega.

MILLISEID ANDMEID ME KOGUME JA MIKS?

JK Wood Metal Art kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks.

JK Wood Metal Art internetipood võib paluda Kliendil teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid. Esitatud andmeid kasutatakse vastavalt käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud tingimuste alusel.

KUIDAS ME KASUTAME KOGUTUD ANDMEID?

Lisaks ülalmainitud personaalse informatsiooni kasutamisele, võib JK Wood Metal Art internetipood sisestatud andmeid kasutada tarbijatele huvi pakkuvate toodete ja teenuste uurimiseks, võimalike probleemide tõrkeotsinguks, kaitsmiseks pettuste ja muu kuritegeliku tegevuse eest, kasutaja kogemuse kohandamiseks, toodete või teenuste pakkumiseks. Meiega suhtlemisel võime säilitada kirjavahetuse, et selle abil täiustada tooteid, teenuseid, veebilehte või teisi avalikke eesmärke.

JK Wood Metal Art võib avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandatele osapooltele, kes osutavad JK Wood Metal Art´ile teenuseid ja kes on nõus hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. JK Wood Metal Art võib avaldada teavet ka riigile, kui see tuleneb Eesti õigusest. Kolmandateks osapoolteks on JK Wood Metal Art partnerid, kelle ülesanneteks on internetipoes müüdavate kaupade tarnimine, transport, veebilehe hooldamine, sisuhaldus ning turundus. JK Wood Metal Art jagab andmeid Maksekeskusega.

KASUTAJA ÕIGUSED

Kliendil on õigus teada, milliseid isiklikke andmeid JK Wood Metal Art internetipood Kliendi kohta hoiab. Kliendil on õigus selliseid andmeid parandada, muuta või kustutada. Kui Klient soovib oma õigusi rakendada, muuta andmeid või neid kustutada, tuleks JK Wood Metal Art internetipoega sellega seoses ühendust võtta allpool märgitud kontaktandmete kaudu.

TURVALISUS

JK Wood Metal Art internetipood omab vajalikke meetmeid, et kaitsta internetipoes kogutud isikuandmete terviklikkust, täpsust ja privaatsust. JK Wood Metal Art internetipood kasutab mõistlike ettevaatusabinõusid, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Juurdepääs andmete muutmiseks ja kuvamiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Siinkohal nõustub Klient, et JK Wood Metal Art ei ole vastutav mistahes vaheltlõigatud andmete interneti kaudu saatmisel ning käesolevaga vabastatakse meid mistahes ja kõikidest nõuetest, mis tulenevad või on seotud vaheltlõigatud andmete kasutamisest volitamata viisil.

PRIVAATSUSPOLIITIKA TINGIMUSED JA MUUDATUSED

Kasutades JK Wood Metal Art internetipoodi nõustub Klient JK Wood Metal Art internetipoe Privaatsuspoliitikaga. Kui Klient mingil põhjusel ei nõustu nende tingimustega, ei tohiks e-poodi kasutada. JK Wood Metal Art jätab endale õiguse muuta käesolevat Privaatsuspoliitikat igal ajal.

Klient vastutab Privaatsuspoliitika perioodilise läbivaatamise eest ning tagab, et oleks teadlik kõikidest muudatustest. Kliendi jätkuv internetipoe kasutamine näitab Kliendi nõusolekut mistahes käesoleva Privaatsuspoliitika muudatusega.

KONTAKTANDMED

Kui tekib küsimusi seoses Privaatsuspoliitikaga, Privaatsustingimuste rakendamisega või soovite kasutada mõnda enda õigustest, siis võtke meiega ühendust e-posti aadressil jkwoodmetalart@gmail.com.

INTELLEKTUAALNE VARA JA SELLE KASUTAMINE

Kõik intellektuaalne vara www.nutikiosk.ee veebilehel, Facebook fännilehel ja Instagrami kontol on JK Wood Metal Art omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega.
Intellektuaalse omandi kopeerimine, levitamine, kommertseesmärkidel avaldamine, massimeedias kasutamine või muul viisil kasutamine ilma autori nõusolekuta on keelatud.